Το θέμα της Τουρκίας μπήκε στα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής

από Μαρμίτα Team