Τηλεφωνική παρέμβαση και απάντηση Χατζηνάκου σε υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς Καπακίδη εναντίον του ! (video)

από Μαρμίτα Team