Στρατεύσιμοι 2020 ΣΤ΄ΕΣΣΟ: Έτσι θα παραλάβουν τα σημειώματα κατάταξης – Αναλυτικές οδηγίες

από Μαρμίτα Team