Ράλι στο Χρηματιστήριο, άνοδος 8,02%

από Μαρμίτα Team