Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος περιγράφει το ατύχημα που είχε ενώ ήταν πεζός

από Μαρμίτα Team