Ο Π. Πολάκης στο νοσοκομείο «Σωτηρία» χωρίς μάσκα

από Μαρμίτα Team