Μονή Πετράκη: Τα ιατρικά ανακοινωθέντα για την υγεία των 7 Μητροπολιτών

από Μαρμίτα Team