Μήνυμα από 112: Μετακινούμαστε μόνο με SMS – Μένουμε σπίτι, μένουμε ασφαλείς

από Μαρμίτα Team