Μάτος:”Ήμουν πρώτος από την στη γενιά του ’16, δίνω και το αίμα μου για να φύγω τελευταίος”(pic)

από Μαρμίτα Team