Μάριος Αθανασίου για Στάθη Λιβαθινό: «Ταπείνωνε ηθοποιούς με αναπηρία» (pic)

από Μαρμίτα Team