Κορωνοϊός-Αλεξανδρούπολη: Μοναχή κατέληξε, άλλες 20 θετικές σε μοναστήρι

από Μαρμίτα Team