Κλοπ: «Είναι δύσκολο, αλλά πρέπει να πολεμήσουμε»

από Μαρμίτα Team