Κίνδυνος να «περάσουν στα χέρια» του Δημοσίου σχεδόν 300.000 ακίνητα

από Μαρμίτα Team