Κατέρρευσαν κτίρια στη Σμύρνη από τον σεισμό στην Σάμο

από Μαρμίτα Team