Γιατρός στο Ιπποκράτειο προκαλεί αρνητές μάσκας: «Ελάτε μαζί μου χωρίς μάσκα»

από Μαρμίτα Team