Για τις 6 Νοεμβρίου αναβλήθηκε η δίκη των ανδρών που κακοποίησαν τον σκύλο στη Νίκαια

από Μαρμίτα Team