Γ. Σαββίδης: «Είτε είσαι ολοκληρωτικά πιστός, είτε καθόλου, δεν υπάρχει ενδιάμεσο» (pic)

από Μαρμίτα Team