Διατηρείται στους έξι ο αριθμός των ξένων στη Basket League

από Μαρμίτα Team