Διαγνώστηκε με κορωνοϊό ο Σακίρι

από Μαρμίτα Team