Απόρριψη όλων των ελαφρυντικών ζήτησε η εισαγγελέας στη δίκη της Χ.Α.

από Μαρμίτα Team