Άλμπερτ Μπουρλά: Ρευστοποίησε το 62% των μετοχών του στη Pfizer

από Μαρμίτα Team