Ακυβέρνητο φορτηγό πλοίο με σημαία Τουρκίας νότια της Μήλου

από Μαρμίτα Team